Till männen som skickar dickpics – några råd

Publicerad Lämna en kommentarPublicerad i Män

Under min tid som singel, genom kvinnliga bekanta och i det sociala flödet har jag hört mycket om märkliga beteenden från män som är så absurda att jag haft svårt att tro på dem. Jag är inte perfekt, men vissa handlingar kan jag verkligen inte sätta mig in i. Jag kommer här fokusera på ett av dessa fenomen och ge ett par råd till männen som ligger bakom dem.

Vem fan skickar en dickpic?

I mitt flöde på Facebook ser jag nästan dagligen statusuppdateringar, från kvinnor, som skriver något i stil med ”kan män sluta skicka bilder på era jävla könsorgan, jag kommer anmäla er”. Det ofta uttalade motivet bakom dessa bilder är att männen söker efter sex, vilket leder mig till frågan ”har någon man någonsin fått ligga för att han skickat en bild på sin penis?” jag umgås med många framgångsrika singelmän som berättar om sina möten med kvinnor, aldrig har jag hört någon säga ”hon var lite svår i början, men efter att jag skickade en bild på min mandom kunde hon inte stå emot längre”.

Ser män kvinnor som sexobjekt?

Kvinnor klagar ibland på att män objektifierar kvinnor, och sanningen är att det stämmer! Faktum är att män är biologiskt ”programmerade” till att tända på att se ett par bröst, en välformad kvinnorumpa och så vidare, vi behöver inte veta något om kvinnan eller ens se hennes ansikte för att få en omedelbar erektion. Troligtvis tänker dickpic-killarna att eftersom dom tänder på kvinnliga kroppsdelar måste kvinnor tända på manliga kroppsdelar, men så fungerar det inte. Visst kan en kvinna tända på att en man har breda axlar, men inte utan en större kontext. Se artikel till en studie om detta här.

För män är kvinnor sexobjekt, för kvinnor är män framgångsobjekt

I människans evolution har mannens strategi varit att ha sex med så många kvinnor som möjligt för att sprida sina gener. Kvinnans strategi har varit att hitta en man med bra egenskaper som ärvs av hennes avkomma, och därtill att hitta en man som kan ta hand om och beskydda henne och hennes avkomma under barnets uppväxt. På grund av detta söker kvinnan efter mer hos män än enskilda snygga kroppsdelar, hon ser till sådant som mannens sociala status, inkomst, hans beteenden, är han självsäker? Intelligent? Och så vidare.

Råd till männen som skickar dickpics

Jag utgår ifrån att män som skickar dickpics redan är välbekanta med pornografi varav den mesta är skapad för att tilltala mäns sexuella fantasier. Kvinnors motsvarighet till porr är ”romantiska noveller”. Om dessa… ehm… socialt missanpassade män vill lära sig något om kvinnors begär rekommenderar jag att dom kollar upp vad kvinnor går igång på, läs till exempel ”Femtio nyanser av honom” som är den mest framgångsrika erotiska bokserien genom alla tider riktade till kvinnor.

Vad fantiserar kvinnor om?

I kvinnors fantasier möter dom en man som oftast är någon kombination av följande: väldigt framgångsrik, lite farlig, självsäker, erfaren, oberoende, världsvan, stark och målmedveten. Så om ni vill attrahera kvinnor rekommenderar jag att ni arbetar på dessa egenskaper, ta tag i era liv, läs artiklarna här på Maskulint för fler råd. Män som skickar dickpics lyckas bara äckla och stöta bort kvinnor, ni riskerar att förstöra era egna rykten och bli anmälda, dessutom ger ni dåligt rykte till alla andra män.

En man är vad han åstadkommer

Publicerad Lämna en kommentarPublicerad i Män

Som en ”personal development-junkie” har jag utöver att ha läst mer praktiska böcker som ”Få det gjort” av Paul Allen och ”Crushing it” av Gary Vaynerchuck, även läst lite mer ”flummig” litteratur inom genren som ”Hemligheten” av Rhonda Byrne och ”Du kan läka ditt liv” av Louis. L. Hay.

Efter att jag börjat sätta mig in i frågor som rör dynamiken mellan manligt och kvinnligt sedan några år tillbaka, har jag kommit fram till varför de senare böckerna främst tilltalar kvinnor och de förra i större utsträckning tilltalar män. Litteratur inom personlig utveckling som riktar sig till kvinnor handlar mer om att älska sig själv oberoende av den yttre världen, och om att känna sig värdefull, medan självhjälpsböcker riktade till män handlar mer om självförverkligande genom framgångar inom olika områden.

Man värderas efter vad de gör

Anledningen till detta är ganska självklar, historiskt sett har män värderats utifrån vad dom gör, medan kvinnor värderats för vad dom är. En kvinna är värdefull enbart genom att vara kvinna, för att män vill ha sex med henne, för att hon kan föda barn och så vidare. En kvinna kan i dagens samhälle givetvis arbeta och bli framgångsrik inom typiskt manliga domäner, men det krävs inte av henne.

En man som inte kan lösa sina problem är inte gullig

En kvinna som inte kan byta olja på bilen, bänka 100 kilo på gymmet eller installera ett nytt operativsystem på sin dator blir inte klandrad för att vara okvinnlig på grund av detta. Ofta upplevs hennes oförmåga snarare som lite gullig, och män kommer ändå att flockas för att ta hand om och beskydda henne. Ingen finner det sympatiskt eller gulligt med en man som inte kan lösa sina problem själv, och ingen kommer rusa till hans undsättning. Han upplevs istället som ”omanlig”, han har ”tummen mitt i handen” han kanske till och med upplevs som lite ”obehaglig”. Dessa måttstockar har för och nackdelar för respektive kön.

Till exempel; om en kvinna upplevs som väldigt vacker, kompenserar det för eventuella brister i hennes utbildning eller i karriären, men om hon är väldigt framgångsrik inom arbetsmarknaden räcker det sällan för att kompensera för vad vissa kan uppleva som ett ofördelaktigt yttre. För män är det omvända sant, en man med ett mindre tilltalande yttre kan gott kompensera för detta genom framgångar i affärslivet eller genom makt och inflytande, men en man som inte har några yttre färdigheter eller andra meriter kan inte kompensera för detta genom en tilltalande fysik, han kommer ändå anses vara en förlorare.

Könsskillnaderna kommer att öka

Dessa realiteter har gällt i tusentals år, troligtvis sedan människans begynnelse, och de gäller än idag (om än outtalat) trots decennier av feminism och genustänkande i regering, media och skolväsendet. Dessa faktiska och upplevda skillnader som finns mellan könen och dess respektive roller kommer troligtvis öka ännu mer framöver tack vare framväxandet av mer patriarkala strukturer, främst tack vare invandring från icke-europeiska kulturer där genustänkande lyser med sin frånvaro.

Utifrån detta verkar det klokaste valet för män, vara att verka utifrån att dessa skillnader och dubbla måttstockar kommer att kvarstå och även förstärkas i framtiden. Med det sagt vill jag samtidigt poängtera att en inre självkänsla oberoende av yttre faktorer och att ”älska sig själv” är viktiga verktyg även för män. Men som män måste vi vara medvetna om, och utgå ifrån att omvärlden alltid kommer att bedöma oss främst utifrån vad vi lyckas åstadkomma i livet, på arbetsmarknaden, genom idrottsliga bedrifter eller något annat som upplevs som värdefullt för resten av samhället.