Terminologi

Det här betyder uttrycken som förekommer i manosfären

Manosfären som har sin upprinnelse i den engelskspråkiga världen och som vi nu introducerat till Sverige, har med tiden utvecklat en egen terminologi som innefattar mer kända begrepp som ”alfa” och ”Niceguys” till för allmänheten mindre kända begrepp som ”One-itis” och ”hypergamy”.

Många av dessa begrepp handlar om relationen mellan män och kvinnor eftersom det är i förståelsen av detta som manosfären började. Men även om dessa är viktiga att förstå handlar manosfären idag betydligt mer om personlig utveckling oberoende av kvinnor.

En viktig anledning till att vi sammanställt denna lista är att många av de hemsidor och böcker vi hänvisar till är på engelska där dessa termer används flitigt .

Alfa: begreppet alfa eller alfahanne syftar på en term som ursprungligen främst används i beskrivningar av djurvärlden men som i manosfären fått en betydligt bredare betydelse. Alfahannen är flockens ledare och den som får ha sex med flest honor.

Inom manosfären används begreppet för att beskriva en maskulin man som ofta är en ledartyp, som är självständig, framgångsrik och lätt kan få tillgång till sex med många kvinnor.

AMOG: står för “Alphamale of the Group”, representerar den som är mest alfa (se föregående ord) i en grupp av män. AMOG´ing är ett namn på tekniker för att framstå som mer alfa än andra män i en situation eller grupp.

Beta: detta begrepp beskriver motsatsen till alfahannen, en man som är beta är undergiven, ofta feminin, han har svårt att få sex med kvinnor och finner sig ofta i offerrollen.

BetaGame:Detta begrepp beskriver metoder en beta (se ovan) använder för att få en kvinna att ha sex med honom. Några av dessa metoder är att hålla med om allt en kvinna säger, låtsas vara feminist eller bara vara en ständig betjänt åt kvinnan han önskar ha sex med. Så vitt vi vet har ingen beta någonsin lyckats få en kvinna att ha sex med honom genom dessa metoder.

Badboy: en badboy (farlig man) är ofta även en alfa, men en alfa behöver inte alltid vara en badboy. En badboy är en man som utstrålar fara, dominans och aggressivitet vilket många kvinnor finner sexuellt upphetsande. Således är en badboy ofta en biker, knarklangare en gatuslagskämpe eller i värsta fall en massmördare (massmördare blir ofta överrösta av beundrarbrev från kvinnor).

Att många kvinnor attraheras av män som är farliga och som till och med använder våld mot kvinnor kan vi skönja i den enorma succén med bokserien ”50 shades of Grey”, och är en del av kvinnans mörkare psyke.

Beta bux Alpha fux: detta beskriver ett vanligt förhållande i dagens sexuella marknad i västvärlden. När kvinnor söker uppmärksamhet från män använder hon dem för olika syften, osäkra och undergivna betahannar får bjuda henne på drinkar, hjälpa henne med vardagssysslor och vara hennes stöd när hennes alfakille dumpat henne för en annan kvinna, men han får aldrig sex av henne.

Men när hon vill ha sex med en man hon är genuint attraherad av vänder hon sig till alfahannen, maskulina män som ofta har ett harem av villiga kvinnor och som sällan är redo att binda sig till endast en. På svenska ”beta betalar alfa knullar”.

Chad: ett samlingsnamn för den ultimata mannen, en alfa-badboy.

Carousel: detta står för sex-karusellen eller kuk-karusellen, och beskriver perioden i en kvinnas liv, normalt mellan 15 och 30, när hon ligger med så många män som möjligt för att få uppmärksamhet, prylar och äventyr. Framförallt gör hon det genom att ligga med många badboys och alfahannar som hon vill ”upptäcka sin sexualitet med”.

När hon börjar närma sig trettio, är klar med karusellen och tröttnat på sex, försöker hon slå sig ned med en betahanne som är redo att försörja henne och som nöjer sig med lite och tråkigt sex. När en kvinna når detta stadium säger man inom Manosfären att hon har ”hit the Wall”.

Cuckold: från cuckold förkortat cuck eller på svenska hanrej. Termen cuckold är inspirerat av Göken som knuffar ut en annan fågels ägg från dess bo och lägger sina egna ägg där för att fågeln ovetande ska ta hand om en främmande avkomma. När detta beskrivs i mänskliga termer handlar det ofta om en man som låter sin kvinna ligga med andra män och således inte bryr sig om ifall hans barn är hans egen avkomma.

Denna term har även kommit att användas i politiska sammanhang där man med cuck åsyftar någon som förespråkar en politik som tvingar män att betala för andra mäns barn.

Cocky and funny: beskrivs inom Game som förmågan att vara stöddig och rolig för att få kvinnor. Den numer avlidne författaren och forskaren Christopher Hitchens skrev en vetenskaplig essä om detta med titeln ”Why women arent funny” där han beskriver ur ett evolutionärt perspektiv varför kvinnor aldrig behövt utveckla förmågan att vara roliga utan bara har förmågan att uppskatta humor.

Detta eftersom kvinnor främst attraherar män genom sitt utseende medan män istället måste erbjuda mer för att vinna en kvinnas intresse.

Cis-man: Enligt Wikipedia är en cisperson “en person vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön.”. En cisman är således en normal man som inte tror att han tillhör det kvinnliga könet eller något annat påhittat kön.

DHV: står för Display Higher Value, på svenska visa upp mer värde, detta är från början en taktik från PUAs i samband med Pick Up men kan appliceras i många sammanhang till exempel i affärslivet. Det går ut på att subtilt förmedla att du är en man av värde.

DTP: Dark Triad Personality är en personlighetstyp som utmärks av narcissism, som är machiavelliansk och oftast en sociopat (framförallt känslokall). Manosfären har noterat att denna personlighetstyp är väldigt attraktiv för många kvinnor och används därför av vissa inom Game, men det är också en intressant iakttagelse av många kvinnors böjelser.

Dreadgame: kan bland annat innebära att ställa ultimatum i ett förhållande, när män gör det kallar feministerna det för ”känslomässig misshandel”. När kvinnor gör det säger feministerna att de bara ”står upp för sig själva”. Dreadgame kan även vara att avsiktligt framkalla svartsjuka hos sin partner.

Detachment: en mans förmåga att visa att han inte känner sig bunden till en kvinna, ett jobb eller annat som försöker binda upp honom känslomässigt eller ekonomiskt.

Egalitär: beskriver det rådande ideologiska paradigmet i väst som utgår från ”alla människors lika värde” men betyder oftast i verkligheten att vissa är mer ”lika värda” än andra med referens till George Orwells djurfarmen. Om män till exempel arbetar för sina rättigheter är det en ”hatrörelse”, om kvinnor gör det är det för jämlikhet.

Egg vs Sperm: kvinnor har få ägg som kan befruktas medan män producerar miljontals spermier, detta är en anledning till varför kvinnors SMV (se lista) i regel är högre än de flesta mäns.

Epiphany PhasePå svenska “uppenbarelse-stadiet”, den period i en kvinnas liv när hon inser att hennes sexuella värde (skönhet, fertilitet) är på väg nedåt, och att hon därför bör kapitalisera på sitt SMV (Sexual Market Value) och binda sig till en man som kan ta hand om henne och hennes eventuella avkomma.

Feminazi: En engelsk term som vunnit stor popularitet inom såväl manosfären som i konservativa kretsar (framförallt i USA). Termen beskriver radikala feminister. Som är så extrema att de upplevs som en form av nazister, fast med fokus på kön istället för ras .

Frame: detta är en term som främst används inom Game (läs Neil Strauss Spelet). Med detta åsyftas att upprätthålla vissa karaktärsdrag som kvinnor attraheras av som ”självsäkerhet, social begåvning, oräddhet” och mycket annat, samtidigt som man undviker att uppvisa karaktärsdrag som kvinnor ogillar ”osäkerhet, rädsla, beroende” med mera. Inom Spelet anser man att upprätthålla frame är oerhört viktigt särskilt i början av ett förhållande, vissa män anser att frame är något man måste upprätthålla även i ett LTR (långvarigt förhållande).

Friendzone: på svenska ”vänzonen” detta är också ett känt begrepp, trots detta hamnar många män i denna fälla. I vänskapszonen hamnar oftast betamän (se Beta) som försöker att få sex av en kvinna genom att låtsas vara hennes vän, denna metod slutar oftast i att kvinnan använder mannen som försöker med detta som sin egen emotionella tampong. Han får följa med henne ut och shoppa, bjuda henne på middagar och vara där för henne när henne när hennes alfakille lämnar henne, men det slutar sällan i sex för hans del. Många undersökningar visar att de flesta vänskaper mellan män och kvinnor i själva verket utgörs av detta falska förhållande. Denna relation bekräftas ofta av kvinnans replik Lets Just Be Friends (LJBF).

Game: denna term är tagen från boken The Game (Spelet) av Neil Strauss som handlar om en journalist som dokumenterar sin djupdykning i världen av players eller spelare, män som utvecklar tekniker för att förföra kvinnor, en bok alla män borde läsa. När en man har Game betyder det att han förstår spelet mellan män och kvinnor och att han vet hur man utnyttjar det till sin fördel.

Hypergamy: beskriver en kvinnlig strategi för att få en bra man att ta hand om henne och skaffa barn med. Medan mäns strategi oftast är att ha sex med så många kvinnor som möjligt, försöker många kvinnor istället att avancera genom att gå från förhållande till förhållande. Hon stannar med en man som för tillfället har en tillräckligt hög status, men när hon får chansen att bli ihop med en ny man med mer pengar, bättre utseende och mer makt lämnar hon sin tidigare partner för den nya, och så fortsätter det.

Incel:En incel är en man som lever i ett ofrivilligt celibat, det vill säga han lyckas inte få kvinnor att ha sex med honom. Detta var för några decennier sedan en anomali i västvärlden, men blivit allt vanligare sedan den sexuella revolutionen som innebar ohämmad hypergami (se under H).

IOIIOI (Indicator Of Interest på svenska indikation av intresse) används inom PUA för att beskriva när en kvinna ger tydliga signaler på att vara sexuellt intresserad av en man.

LTR: denna förkortning står helt enkelt för ”Long Term Relationship” ett långvarigt förhållande.

MGTOW: står för Men Going Their Own Way, män som går sin egen väg. Detta beskrivs som en liten fraktion av Manosfären som valt att helt överge traditionella relationer och LTR med kvinnor för att leva som players. Denna fraktion betraktas av resten av manosfären som kontraproduktiva defaitister som svalt the black pill.

Misandri:Betyder helt enkelt hat mot män, en motsvarighet till begreppet “Misogyn” som betyder hat mot kvinnor, de flesta känner dock inte till det första begreppet, troligtvis tack vare en överrepresentation av feminister i media och skolor.

MRA: står för Mens Rights Activists, dessa är grovt förenklat motsvarigheten till feminister, deras, mål är att kämpa för mäns rättigheter i områden där de är diskriminerade som vid vårdnadstvister, frågor om underhåll, felaktiga anklagelser mot män om sexuella trakasserier och dylikt. MRAs omfamnar samma grundläggande syn på mänskliga rättigheter och på jämlikhet mellan män och kvinnor som feminister, bland annat därför ses inte dessa som en del av manosfären som istället står för traditionella könsroller, hierki och patriarkatet.

Mangina: en sammanslagning av ordet för det kvinnliga könsorganet med ordet för man. Beskriver en man som är en kombination av en white knight och en beta, han sätter alltid andra kvinnors intressen före sitt eget och andra mäns intressen utan att få något tillbaka.

Natural: på svenska en ”naturlig förmåga” en man som utan speciell utbildning eller övning är exceptionellt maskulin och bra på att förföra kvinnor.

Needyness: detta är en av de sämsta egenskaper en man kan uppvisa, framförallt i relation till kvinnor. En man som är needy visar med övertydlighet att han är i extremt stort behov av en kvinna och krälar därför gärna i stoftet för att få hennes uppmärksamhet. Detta väcker avsky bland kvinnor och förakt från manliga män.

Negging: mannens version av ett skit-test (se Shit test). Lekfull och retsamma kommentarer med syfte att få kvinnan att kvalificera sig och hamna i mannens Frame (se Frame).

Not All Women Are Like That (NAWALT): ett vanligt uttryck för oerfarna män eller pojkar som vill blunda för många kvinnors mörka sidor genom att säga ”alla kvinnor är inte så”. När de tror sig hittat den perfekta kvinnan beskrivs denna av manosfären som en Unicorn (en enhörning, fantasivarelse). Betydelsen av detta är inte att alla kvinnor är exakt likadana men pekar på att det finns beteenden alla kvinnor ägnar sig åt mer eller mindre, precis som män gör det. Motsatsen till detta begrepp är All Women Are Like That (AWALT) som en motvikt mot det förra begreppet.

Niceguy: detta begrepp har främst sitt ursprung i repliken ”Niceguys always finish last” eller snälla killar hamnar alltid sist, det syftar på det faktum att de flesta kvinnor inte är attraherade av ”snälla killar” utan vill ha en alfa eller badboy istället. En djupare förklaring av detta begrepp och ”The Niceguy Syndrome” som förklaras i den, för manosfären, otroligt viktiga boken ”No More Mr Niceguy”

Options: för en man av högt värde är det viktigt att på ett subtilt sätt förmedla att han har gott om valmöjligheter, för sin kvinna, på sitt jobb och bland vänner. En man som kan välja och vraka bland kvinnor behöver aldrig smöra för en kvinna, och en man med flera karriärmöjligheter behöver inte slicka röv på jobbet.

One-itis: en man som drabbats av One-itis har fullt ut köpt idén om att det finns en perfekt partner för alla därute. När han således blir lämnad av den partner han var övertygad om ”var den rätta” kan han inte släppa taget om henne för att hitta en ny kvinna, vilket leder till desperata och pinsamma försök att vinna henne tillbaka. One-itis kan även beskriva en man som blir besatt av en kvinna som inte ens är intresserad av honom vilket är ett annat sorgligt scenario.

Orbiter: en orbiter är en man som hänger i en kvinnas närhet i hopp om att få sex, detta manifesterar sig främst på sociala medier där drivor av män skämmer ut sig genom att överösa kvinnor med smickrande kommentarer i hopp om att få något, vilket de aldrig får.

PatriarkatEtt samhälle styrt av män, det vill säga nästan samtliga mänskliga civilisationer genom historien fram till den “sexuella revolutionen”. Enligt feminister är patriarkatet en konspiration för att trycka ned och förslava kvinnor. Inom Manosfären ser vi snarare patriarkatet som det mest logiska sättet att leda ett samhälle i samförstånd med kvinnor.

Paleomasculinity: termen Paleomasculinity på svenska paleomaskulinitet är skapad av Roosh V den ledande företrädaren för manosfären internationellt och grundaren till den amerikanska sidan Return Of Kings (ROK). Detta begrepp är det närmsta man kan komma en ideologi för manosfären även om den inte är omfamnad av alla i denna rörelse, vi på Maskulint bekänner oss inte till någon ideologi.

Denna term omfattar en lång lista av värderingar och föredragna handlingar, några exempel är; traditionella könsroller, personlig utveckling, Game, manliga dygder (se nedan), patriarkatet, styrketräning, entreprenörskap, Game och mycket mer.

Pedestal: på svenska piedestal, när män behandlar kvinnor som felfria prinsessor och sätter dem på en piedestal tappar de respekt hos kvinnor och blåser upp kvinnornas egon på samma gång, vilket försämrar männens utgångsläge avsevärt.

Platespinning:Att ha flera relationer med det motsatta könet samtidigt, en taktik både män och kvinnor använder sig av, det är dock lättare för kvinnor som kallar sina ”plates” för killkompisar, dessa är oftast betaorbiters (se längre ned).

Preselection: Förval på svenska, syftar på kvinnors strategi att välja män som andra kvinnor finner attraktiv. Utifrån ett evolutionärt perspektiv måste kvinnor ta hänsyn till fler faktorer än män i val av partner som; könssjukdomar (drabbar oftast kvinnor hårdare), är han våldsam (eftersom män är starkare), är han erfaren med kvinnor (se alfa).

Lättaste sättet för kvinnor att utvärdera detta är att undersöka ifall andra kvinnor är intresserade eller redan har legat med honom.

ROI:ROI (Return Of investment på svenska vad du vinner på en investering) används inom affärsvärlden för att utvärdera värdet av ekonomiska investeringar. Inom Manosfären används även detta begrepp för att utvärdera värdet av en relation med en kvinna.

Sexual utopia: detta begrepp är taget från boken Sexual utopia in power av Roger F Devlin som är den viktigaste boken inom manosfären för att förklara hur synen förändrats på sexualitet och traditionella könsroller under de senaste hundra åren och varför.

Titeln syftar på att män jagat en utopi om att kunna ha sex med ett obegränsat antal kvinnor, medan kvinnor har lockats av en utopi om att varje kvinna kan vinna den ultimata alfahannen, dessa två utopier har enligt Devlin lett oss i fördärvet.

Spinster:En Spinster (vävare) beskriver en äldre ogift kvinna som missat chansen att skaffa barn och familj under sina mest fertila år, och nu är en bitter gammal gumma som sitter på vinden och väver för att fördriva tiden fram till slutet, mycket sorgligt.

Stacy: ett samlingsnamn för en kvinna att undvika, en kvinna som använder sig av hypergamy (se nedan) och som är promiskuös.

Sexual Market Value (SMV): på svenska ”den sexuella marknaden”, detta begrepp förklarar att män och kvinnor har ett värde inom den sexuella marknaden på samma sätt som produkter har ett värde inom den monetära marknaden. En man som har lätt att få kvinnor och som har en bra ekonomi har ett högre värde för de flesta kvinnor än en man som är dålig på att få sex och tjänar dåligt med pengar.

På samma sätt har kvinnor oftast ett högre värde på den sexuella marknaden om hon inte ligger runt med många män och ifall hon ser bra ut.

Shit testing: på svenska ett skit-test, detta är när kvinnor retas eller jävlas med en man för att testa vad han går för. Många kvinnor gör detta omedvetet som en evolutionär strategi för att sålla ut veka män. Om mannen står på sig utan att brusa upp eller viker sig ökar hans värde i kvinnans ögon, medan en man som viker sig under tryck eller bryter ihop tappar hennes respekt varpå hon med tiden kommer lämna honom, se även begreppet ”Frame”.

Slutshaming: att få promiskuösa kvinnor att känna skam över sitt sätt att leva, detta var praxis över hela västvärlden fram till slutet av 60-talet och är fortfarande normen på i de flesta delar av världen.

State: Sinnestillstånd. Inom PUA och personlig utveckling för män, talar vi om metoder för att kunna kontrollera vårt känslotillstånd efter situationen.

The three Ps: dessa tre p:n beskriver mäns tre huvudsakliga plikter i livet och kommer från Ryan Michler som grundat The Order Of Man. Dessa står för Protect, Provide, Preside översatt till beskydda, försörja och leda, läs mer om detta på orderofman.com

The manly virtues: dessa bygger på Jack Donovans de fyra manliga dygderna som är styrka, ära, mod och mästerskap.

The red pill: detta begrepp kommer från filmen Matrix där huvudpersonen Neo efter att han fått veta att han lever i en virtuell falsk verklighet, får valet att ta ett blått piller för att stanna i den trygga illusionen eller ta det röda pillret och upptäcka den hårda verkligheten. Att ta det röda pillret har blivit ett begrepp som används av många grupper men främst inom manosfären och därefter inom den alternativa högern.

Att ta det röda pillret i detta sammanhang innebär att förstå många av de begrepp vi går igenom här, efter att man förstått sanningen har man blivit redpilled eller ”rödpillrad”. Motsatsen är att ta The blue pill som innebär att man fortsätter blunda för verkligheten.

Det finns även The black pill som innebär att man omfamnar en defaitistisk och nihilistisk bild av verkligheten som enligt de flesta inom manosfären är helt kontraproduktivt.

Toxic Masculinity: Begreppet “Toxic Masculinity” (giftig manlighet) var från början ett pseudovetenskapligt påfund skapat av feminister/genusvetare. Men som så många andra knäppa påfund från dessa grupper har det vunnit på senare år vunnit acceptans inom delar av universitetsvärlden främst tack vare politiska påtryckningar.

Denna term beskriver flera traditionellt sett normala manliga beteenden som patologiska, bland annat: att sitta med särade ben på tunnelbanan (Manspreading), att förklara något för en kvinna (Mansplaining), eller att bjuda ut en främmande kvinna du möter på gatan att gå på en dejt.

Av någon anledning faller även Stoicism under denna term, en filosofi med rötter i antika Grekland som bland annat går ut på att kontrollera sina känslor för att kunna fatta rationella beslut. Under början av 2019 inkluderades termen i APA (American Psychology Association) som en verklig psykologisk diagnos.

White Knight: på svenska en vit riddare. Detta är en man som företrädesvis spenderar mycket tid på internet med att försvara kvinnor och deras ståndpunkter (oavsett om de har rätt eller fel), i hemlighet hoppas han att någon av dessa kvinnor ska ge honom sex som belöning vilket han givetvis aldrig får.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *